Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai

 
A projekt szervesen illeszkedik az egyetemi IKUT-pályázatok sorába, de speciális helyet foglal el azok között: támaszkodik a Debreceni Egyetem informatikai jellegű kutatásaira, azonban főbb jellemzőiben alapvetően újnak számít. Az eddigi gyakorlatnál emberközelibb módon ragadja meg a számítógép és a felhasználó közötti interakciót. Ezt úgy kívánja elérni, hogy tanulmányozza az ember-ember kommunikáció olyan alapvető jellemzőit, amelyek technológiailag egyrészt relevánsak, másrészt pedig megvalósíthatóak. Az így szerzett elméleti tudásra támaszkodva egy új modellt állít fel az ember-gép interakció tetszőleges és változatos formáira.
Különleges helyet foglal el a projekt az együttműködők szakmai összetételében is, ugyanis az informatikai résztvevőkhöz szervesen kapcsolódik egy bölcsész komponens. Ahhoz, hogy – a pályázat céljainak megfelelően – emberközeli legyen az ember-gép interakció, nyelvészek és kommunikációs szakemberek fontos szakmai hozzájárulására is szükség van.