Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására

Klórozott szénhidrogén alapú környezeti szennyezők lebontására szolgáló új eljárások kémiai és biológiai alapjainak kidolgozása valósul meg a program keretében.
Az elmúlt évtizedek katonai, mezőgazdasági és ipari tevékenysége következtében klórozott alifás szénhidrogénekkel szennyezett területek számos helyen találhatók az Alföldön. Ezen területeken több esetben a talajvizek és rétegvizek is szennyezettek, ami közvetlenül fenyegeti az ivóvíz-bázisokat. Bár főként alapkutatások tartoznak a projektbe, a gyakorlati alkalmazások lehetőségének szem előtt tartásával kerül sor a vizsgálatokra (célzott alapkutatás).
A projekt további célja, hogy elősegítse a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán az egyes szakterületek (jelen esetben a kémia és a biológia) szorosabb együttműködését és az adott feladatra létrejövő kutatócsoportok tanszéki kereteken túlmutató, horizontális szerveződését. Így az emberi erőforrások és a kutatási infrastruktúra hatékonyabb felhasználása indulhat el. A kutatások hozzájárulnak a társadalmi igényeket rugalmasan és magas szinten kielégítő multidiszciplináris kutatási platform alapjainak megteremtéséhez.

A projekt összköltségvetése: 339 627 500 MFt
- támogatás: 288 683 375 MFt
- saját forrás: 50 944 125 MFt

Futamidő: 24 hónap

60 fős kutatócsoport, 15 külföldi résztvevővel

Partnerünk: TEVA Magyarország Zrt.